facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášení výběrového řízení Fondu rozvoje CESNET

13. 1. 2018
Vyhlášení výběrového řízení Fondu rozvoje CESNET

Rada Fondu rozvoje sdružení CESNET vyhlašuje první výběrové řízení pro rok 2018 na rozvojové projekty v oblasti podpory pokročilých aplikací využívajících e-infrastrukturu CESNET a v oblasti výukové a výzkumné činnosti, která využívá CESNET.

K tématům letošní výzvy patří využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.

Dalším tématem jsou nové aplikace využívající e-infrastrukturu CESNET, které se týkají předmětu činnosti členů sdružení (např. aplikace s vysokými požadavky na přenosovou a výpočetní kapacitu v oblasti medicínských aplikací, vektorového zpracování rozsáhlých dat, multimediální přenosy pro spolupráci ve vědeckovýzkumných oblastech, aplikace využívající federativní správu identit-např. v oblasti knihoven, využití systémů pro ukládání a přenos videa ve vysoké kvalitě v prostředí výuky či jejich integrace s autentizačně autorizačními systémy vysokých škol). Preferovány budou projekty zaměřené na spolupráci několika organizací využívajících e-infrastrukturu CESNET.

Věcný záměr a technická realizovatelnost projektu podávaného v těchto tematických oblastech musí být projednány s příslušným oddělením sdružení CESNET minimálně 5 dní před termínem podání projektu.

Návrhy projektů musí být podány písemně v jednom vyhotovení a elektronické verzi ve formátu PDF (formátování shodné s písemným vyhotovením) do 16. 2. 2018.

Bližší informace naleznete zde.

 

Zdroj: CESNET