facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášení výsledků 1. veřejné soutěže programu TREND

14. 12. 2019
Vyhlášení výsledků 1. veřejné soutěže programu TREND

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky první veřejné soutěže Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, vyhlášené dne 15. května 2019.

Celkové náklady na realizaci vybraných projektů dosáhnou 4,6 mld. Kč, a to díky úspěšné snaze Ministerstva průmyslu a obchodu a Technologické agentury ČR navýšit finanční prostředky ze státního rozpočtu určené pro tuto veřejnou soutěž z plánovaných 2 mld. Kč na 3 mld. Kč.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 396 návrhů projektů, do hodnocení postoupilo 384 návrhů projektů, z nich bude podpořeno celkem 171, což znamená 43 % míru úspěšnosti. Míra úspěšnosti je počítána k počtu podaných návrhů projektů do veřejné soutěže.

TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů.

TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů, které byly doporučeny k podpoře, ale vzhledem k objemu finančních prostředků určených pro tuto veřejnou soutěž budou podpořeny pouze v případě, že nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory / vydáno Rozhodnutí o poskytnutí podpory s hlavními uchazeči podpořených projektů. V takovém případě budou podpořeny projekty v pořadí, ve kterém jsou zveřejněny.

TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů, jelikož tyto projekty nebyly doporučeny k podpoře.

 

 

Zdroj: TA ČR