facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášení výsledků 2. veřejné soutěže v programu TREND

2. 9. 2020
Vyhlášení výsledků 2. veřejné soutěže v programu TREND

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky druhé veřejné soutěže Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, vyhlášené dne 19. února 2020.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 123 návrhů projektů, 115 návrhů projektů postoupilo do hodnocení. Vzhledem k vysokému zájmu uchazečů byla alokace ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu navýšena na celkových 200 milionů korun.

Ve výsledku bude podpořeno 21 návrhů projektů. Míra úspěšnosti v této výzvě tak dosáhla těsně nad 18 %. Úspěšné v této výzvě bylo Vysoké učení technické v Brně, které se v roli partnera objevilo hned u šesti podpořených projektů. Také České vysoké učení technické v Praze obdrželo dobré zprávy – jakožto partner bude spolupracovat na čtyřech projektech. Podobně úspěšná byla také Technická univerzita v Liberci. Dva projekty se podařilo získat také ve spolupráci s Univerzitou Karlovou.

Seznam úspěšných projektů naleznete zde.

Seznam projektů doporučených k podpoře, které ale vhledem k určené alokaci nebudou podpořeny, naleznete zde.

Seznam nedoporučených projektů je dostupný zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: Technologická agentura ČR