facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášení výsledků 4. veřejné soutěže v programu GAMA 2

30. 7. 2022
Vyhlášení výsledků 4. veřejné soutěže v programu GAMA 2

Technologická agentura České republiky vyhlásila výsledky čtvrté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogram 2. Uspělo sedm návrhů projektů.

Technologická agentura ČR oznámila výsledky výzvy čtvrté veřejné soutěže, která byla vyhlášena 16. března 2022, v rámci soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogram 2.

Podprogram 2 je zaměřen na podporu ověření výstupů a výsledků aplikovaného výzkumu z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití či využití pro potřeby společnosti. Hlavní uchazeči v této výzvě musely být malé nebo střední podniky, které takový projekt řeší samostatně.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 33 návrhů projektů, 20 návrhů projektů postoupilo do hodnocení a z nich je podpořeno celkem sedm návrhů projektů, což znamená 21% míru úspěšnosti (míra úspěšnosti je počítána k počtu návrhů projektů podaných do veřejné soutěže).

TA ČR předpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů.

TA ČR nepředpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, jelikož tyto návrhy projektů nebyly doporučeny k podpoře.

Více informací naleznete zde.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR