facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášení výsledků 5. veřejné soutěže v Programu ÉTA

31. 3. 2021
Vyhlášení výsledků 5. veřejné soutěže v Programu ÉTA

Technologická agentura České republiky vyhlašuje výsledky páté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, vyhlášené dne 2. září 2020. Celkem TA ČR plánuje podpořit 59 projektů.

Odůvodnění odlišných stanovisek předsednictva TA ČR

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 533 návrhů projektů, 524 návrhů projektů postoupilo do hodnocení a z nich je podpořeno celkem 59 návrhů projektů, což znamená 11 % míru úspěšnosti (míra úspěšnosti je počítána k počtu návrhů projektů podaných do veřejné soutěže).

Nejvíce projektů v pozici hlavního uchazeče, u nichž TA ČR předpokládá poskytnutí podpory, mají ústavy Akademie věd ČRMasarykova univerzita (shodně po sedmi projektech). Následuje Univerzita Karlova (5). Po třech podpořených projektech pak má Vysoké učení technické v Brně, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České vysoké učení technické v Praze a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Podpořený projekt v pozici hlavního uchazeče má také například Institut pro plánování a rozvoje hl. m. Prahy nebo Centrum dopravního výzkumu. Kompletní přehled projektů, u nichž TA ČR předpokládá uzaveření smlouvy, najdete zde.

Hodnoticí posudky k jednotlivým návrhům projektů budou zpřístupněny v ISTA během následujících dní.

 

Podrobné informace  pro příjemce najdete na stránkách TA ČR.

 

Zdroj: TA ČR

redakčně upraveno