facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášení výsledků druhé veřejné soutěže v programu DELTA 2 a DOPRAVA 2020+

2. 12. 2020
Vyhlášení výsledků druhé veřejné soutěže v programu DELTA 2 a DOPRAVA 2020+

Technologická agentura ČR zveřejnila výsledky druhé veřejné soutěže v programu DELTA 2 a DOPRAVA 2020+. V prvním uvedeném programu zatím s podporou může počítat pět projektů, v programu DOPRAVA 2020+ TA ČR podpořila celkem 32 navržených projektů, míra úspěšnosti v programu tak činí 15 %.

V programu DELTA má podporu jistou zatím 5 projektů

Technologická agentura České republiky vyhlásila výsledky druhé veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2, vyhlášené dne 13. května 2020.

Aby mohlo dojít k uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze strany TA ČR, musí být naplněna podmínka stanovená Zadávací dokumentací, tedy že hlavní uchazeč a další účastníci, jejichž návrh projektu je navržen k podpoře na české straně, budou podporováni TA ČR pouze za předpokladu, že návrhy projektů zahraničních partnerů budou rovněž schváleny příslušnými zahraničními organizacemi. Z tohoto důvodu jsou výsledky zveřejněny v této tabulce, která bude průběžně doplňována na základě informací o podpoře/nepodpoře, které TA ČR obdrží
od zahraničních organizací.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 39 návrhů projektů, 2 návrhy projektů na vlastní žádost odstoupily a 32 návrhů projektů postoupilo do hodnocení. Z nich je zatím jak ze strany TA ČR, tak ze strany zahraniční organizace podpořeno 5 projektů. Celkem 13 projektů získalo podporu TA ČR a čeká, zda je podpoří také zahraniční organizace. Zbývající projekty podporu nezískají.

Více informací je k dispozici zde.

DOPRAVA 2020+: Nejvíce podpořených projektů má Centrum dopravního výzkumu a ČVUT v Praze

Technologická agentura České republiky vyhlásila také výsledky druhé veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2020+, vyhlášené dne 8. dubna 2020.

  • TA ČR předpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů
  • TA ČR nepředpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, které byly doporučeny k podpoře, ale vzhledem k určené alokaci pro tuto veřejnou soutěž nebude uzavřena smlouva o poskytnutí podpory s hlavními uchazeči podpořených návrhů projektů
  • TA ČR nepředpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, jelikož tyto návrhy projektů nebyly doporučeny k podpoře

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 227 návrhů projektů, 216 návrhů projektů postoupilo do dalšího hodnocení a z nich je podpořeno celkem 32 návrhů projektů, což znamená 15% míru úspěšnosti (míra úspěšnosti je počítána k počtu návrhů projektů, které postoupily do hodnocení). Nejvíce podpořených projektů v roli hlavního uchazeče má Centrum dopravního výzkumu, celkem má po osmi podpořených projektech a ve dvou dalších figuruje jako další uchazeč. O jeden projekt méně má v roli hlavního uchazeče České vysoké učení technické v Praze, jako další uchazeč se pak podílí na dalších pěti podpořených projektech. Dva podpořené projekty má jako hlavní uchazeč Univerzita Pardubice, VŠB-TUO získala jeden podpořený projekt. Jako další uchazeč na seznamu podpořených projektů figurují i Vysoké učení technické v Brně, Česká zemědělská univerzita v Praze, Masarykova univerzita, Univerzita Karlova nebo Západočeská univerzita v Plzni.

Více informací najdete zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: TA ČR