facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášení výsledků mezinárodních projektů v základním výzkumu

27. 11. 2019
Vyhlášení výsledků mezinárodních projektů v základním výzkumu

Grantová agentura České republiky (GA ČR) dokončila vyhodnocení návrhů projektů v rámci veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu mezinárodních grantových projektů základního výzkumu na rok 2020 a podmíněně rozhodla o financování vybraných projektů realizovaných ve spolupráci s partnerskými agenturami.

Partnerskými organizacemi jsou Russian Foundation for Basic Research, Deutsche Forschungsgemeinschaft, tchajwanské Ministry of Science and Technology, São Paulo Research Foundation a National Research Foundation of Korea.

Nejvíce projektů, celkem 25, bylo podpořeno ve spolupráci s Deutsche Forschungsgemeinschaft. Ve spolupráci s Russian Foundation for Basic Research uspělo 21 projektů základního výzkumu. Po dvou projektech uspělo ve spolupráci s tchajwanským Ministry of Science and Technology, a brazislkým São Paulo Research Foundatio. Ve spolupráci s National Research Foundation of Korea byly podpořeny tři projekty.

V celkovém počtu 53 úspěšných projektů figuruje 23 ústavů Akademie věd ČR (nejčastěji Fyzikální ústav s pěti projekty), mezi vysokými školami dominuje Univerzita Karlova s 13 projekty, přičemž hned 7 jich je z Matematicko-fyzikální fakulty.

Úspěšné projekty však ještě musí být vyhodnoceny partnerskými organizacemi. Jakmile partnerská organizace ukončí hodnoticí proces, GA ČR vyrozumí každého uchazeče o udělení či neudělení grantu.

Seznam všech projektů podpořených českou stranou je k nahlédnutí zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: Grantová agentura ČR