facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášení výsledků první veřejné soutěže Národní centra kompetence 1

24. 10. 2018
Vyhlášení výsledků první veřejné soutěže Národní centra kompetence 1

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila výsledky první veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence 1. Podpořeno bude celkem třináct projektů.

Předsednictvo TA ČR rozhodlo v souladu s doporučením Rady programu a Jednacího řádu předsednictva TA ČR, a to u všech projektů bez výjimky. Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 17 návrhů projektů, do hodnocení postoupilo 16 návrhů projektů. Z nich bude podpořeno 13.

Mezi úspěšnými hlavními uchazeči jsou čtyři veřejné vysoké školy, čtyři ústavy Akademie věd ČR a dva soukromé subjekty. Hned tři projekty získalo České vysoké učení technické v Praze, dva potom Vysoké učení technické v Brně a po jednom Masarykova univerzitaVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, jejíž projekt získal nejlepší hodnocení. Dále projekt získaly Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Ústav přístrojové techniky AV ČR, Fyzikální ústav AV ČRÚstav chemických procesů AV ČR a také VÚTS, a.s.Zemědělský výzkum, spol. s r.o.

K podpoře nebyly doporučeny projekty, jejichž hlavními uchazeči byly Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Technická univerzita v Liberci. Výsledky veřejné soutěže naleznete zde.

Program Národní centra kompetence 1 je zaměřen na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumuv letech 2018 až 2022.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: Technologická agentura ČR