facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášení výsledků první veřejné soutěže programu ÉTA

2. 2. 2018
Vyhlášení výsledků první veřejné soutěže programu ÉTA

Technologická agentura ČR vyhlásila dne 1. 2. 2018 výsledky veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu ÉTA. Z 290 podaných projektů jich v hodnocení uspělo celkem 94. Nejvíce projektů získala Univerzita Karlova.

Škála projektů podaných do první veřejné soutěže programu ÉTA byla skutečně pestrá - to se ukázalo již po prvním kole hodnocení, které proběhlo v listopadu minulého roku. Míra úspěšnosti projektů počítaná k počtu podaných návrhů nakonec činila 31 %.

Mezi 45 úspěšnými uchazeči byly podle očekávání nejsilněji zastoupeny vysoké školy, kterých v roli hlavního řešitele uspělo 23; tři z nich byly soukromé. Dále v soutěži uspělo 5 ústavů Akademie věd ČR a 7 dalších veřejných výzkumných institucí. Se svými projekty se prosadilo i 6 soukromých subjektů, dvě zájmová sdružení právnických osob, jedna příspěvková organizace a jedna obecně prospěšná společnost.

Z hlediska počtu podpořených projektů byla nejúspěšnější Univerzita Karlova, která v roli hlavního řešitele uspěla v celkem patnácti případech. Shodně po 6 projektech se podařilo získat Masarykově univerzitěČeskému vysokému učení technickému v Praze. Úspěšných bylo také pět projektů z Univerzity Palackého v Olomouci a po čtyřech projektech získaly i Vysoké učení technické v Brně, Západočeská univerzita v PlzniVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Kompletní seznam úspěšných projektů naleznete zde.

Ve dvou případech byla stanoviska předsednictva TA ČR od Rady programu ÉTA odlišná. Odůvodnění je k dispozici zde.

Informace pro projekty, u nichž TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/ vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory, naleznete zde.

Vyhlášení druhé veřejné soutěže v programu ÉTA je plánováno na začátek května 2018.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: TA ČR