Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Vyhlášení výsledků první veřejné soutěže programu ÉTA

2. 2. 2018

Technologická agentura ČR vyhlásila dne 1. 2. 2018 výsledky veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu ÉTA. Z 290 podaných projektů jich v hodnocení uspělo celkem 94. Nejvíce projektů získala Univerzita Karlova.

Škála projektů podaných do první veřejné soutěže programu ÉTA byla skutečně pestrá - to se ukázalo již po prvním kole hodnocení, které proběhlo v listopadu minulého roku. Míra úspěšnosti projektů počítaná k počtu podaných návrhů nakonec činila 31 %.

Mezi 45 úspěšnými uchazeči byly podle očekávání nejsilněji zastoupeny vysoké školy, kterých v roli hlavního řešitele uspělo 23; tři z nich byly soukromé. Dále v soutěži uspělo 5 ústavů Akademie věd ČR a 7 dalších veřejných výzkumných institucí. Se svými projekty se prosadilo i 6 soukromých subjektů, dvě zájmová sdružení právnických osob, jedna příspěvková organizace a jedna obecně prospěšná společnost.

Z hlediska počtu podpořených projektů byla nejúspěšnější Univerzita Karlova, která v roli hlavního řešitele uspěla v celkem patnácti případech. Shodně po 6 projektech se podařilo získat Masarykově univerzitě a Českému vysokému učení technickému v Praze. Úspěšných bylo také pět projektů z Univerzity Palackého v Olomouci a po čtyřech projektech získaly i Vysoké učení technické v Brně, Západočeská univerzita v Plzni a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Kompletní seznam úspěšných projektů naleznete zde.

Ve dvou případech byla stanoviska předsednictva TA ČR od Rady programu ÉTA odlišná. Odůvodnění je k dispozici zde.

Informace pro projekty, u nichž TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/ vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory, naleznete zde.

Vyhlášení druhé veřejné soutěže v programu ÉTA je plánováno na začátek května 2018.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: TA ČR

Partneři webu a spolupracující instituce