facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Vyhlášení výsledků soutěže EPSILON

27. 9. 2018
Vyhlášení výsledků soutěže EPSILON

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila výsledky čtvrté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON, vyhlášené dne 28. února 2018.

Program EPSILON je zaměřen zejména na zlepšení pozice českého a v globálním kontextu i evropského průmyslu pomocí podpory projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách.

Účastníky programu mohou být jako podniky, tak výzkumné organizace. Každá kategorie účastníka obdrží odlišnou míru podpory v souladu s evropskými pravidly veřejné podpory v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Podmínky čtvrté veřejné soutěže EPSILON splnilo a do dalšího hodnocení v květnu letošního roku postoupilo 278 návrhů projektů z celkového počtu 300 podaných návrhů.

TA ČR předkládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory celkově u 144 projektů ve všech podprogramech – znalostní ekonomika, energetika a materiály a životní prostředí. Jedná se o 73 projektů v podprogramu 1 (znalostní ekonomika), 30 projektů v podprogramu 2 (energetika a materiály) a o 51 projektů v podprogramu 3 (životní prostředí).

Jako hlavní uchazeč byly mezi výzkumnými organizacemi nejúspěšnější Vysoké učení technické v Brně a Mendelova univerzita v Brně se sedmi schválenými projekty. Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava byla jako hlavní uchazeč úspěšná ve čtyřech případech, České vysoké učení technické v Praze má jako hlavní uchazeč tři úspěšné projekt. Vysoké školy, veřejné výzkumné instituce a další výzkumné organizace se podpořených projektů samozřejmě účastní také jako další účastníci.

Bez podpory zůstalo tentokrát 134 posuzovaných návrhů projektů - u podprogramu 1 nebylo doporučeno k podpoře 66 projektů, v podprogramu 20 projektů a v podprogramu 3 nebylo úspěšných 40 projektů. Celková míra úspěšnosti v soutěži činila 52 %.

Více informací o výsledcích čtvrté veřejné soutěže najdete zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (AV)

Zdroj: Technologická agentura ČR