facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášení výsledků soutěže EPSILON

27. 9. 2018
Vyhlášení výsledků soutěže EPSILON

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila výsledky čtvrté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON, vyhlášené dne 28. února 2018.

Program EPSILON je zaměřen zejména na zlepšení pozice českého a v globálním kontextu i evropského průmyslu pomocí podpory projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách.

Účastníky programu mohou být jako podniky, tak výzkumné organizace. Každá kategorie účastníka obdrží odlišnou míru podpory v souladu s evropskými pravidly veřejné podpory v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Podmínky čtvrté veřejné soutěže EPSILON splnilo a do dalšího hodnocení v květnu letošního roku postoupilo 278 návrhů projektů z celkového počtu 300 podaných návrhů.

TA ČR předkládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory celkově u 144 projektů ve všech podprogramech – znalostní ekonomika, energetika a materiály a životní prostředí. Jedná se o 73 projektů v podprogramu 1 (znalostní ekonomika), 30 projektů v podprogramu 2 (energetika a materiály) a o 51 projektů v podprogramu 3 (životní prostředí).

Jako hlavní uchazeč byly mezi výzkumnými organizacemi nejúspěšnější Vysoké učení technické v BrněMendelova univerzita v Brně se sedmi schválenými projekty. Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava byla jako hlavní uchazeč úspěšná ve čtyřech případech, České vysoké učení technické v Praze má jako hlavní uchazeč tři úspěšné projekt. Vysoké školy, veřejné výzkumné instituce a další výzkumné organizace se podpořených projektů samozřejmě účastní také jako další účastníci.

Bez podpory zůstalo tentokrát 134 posuzovaných návrhů projektů - u podprogramu 1 nebylo doporučeno k podpoře 66 projektů, v podprogramu 20 projektů a v podprogramu 3 nebylo úspěšných 40 projektů. Celková míra úspěšnosti v soutěži činila 52 %.

Více informací o výsledcích čtvrté veřejné soutěže najdete zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (AV)

Zdroj: Technologická agentura ČR