facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Vyhlášení výsledků splnění podmínek soutěže v programu GAMA 2

22. 6. 2019
Vyhlášení výsledků splnění podmínek soutěže v programu GAMA 2

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, PP1.

Po ukončení soutěžní lhůty (6. června 2019) Komise pro přijímání návrhů projektů vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů. Dále předsednictvo TA ČR schválilo dne 20. června 2019 výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje všech 32 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže.

Seznam projektů je k dispozici zde.

 

Zdroj: TA ČR