facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže v programu GAMA 2

30. 9. 2019
Vyhlášení výsledků veřejné soutěže v programu GAMA 2

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila výsledky první veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogram 1, vyhlášené dne 24. dubna 2019.

Program GAMA 2, podprogram 1 je zaměřen na podporu systému komercializace a na podporu využití výsledků VaV, které vznikly nebo vznikají ve výzkumných organizacích a které mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových nebo zdokonalených produktech nebo službách. TA ČR předpokládá, že posílení systému komercializace přispěje k lepší motivaci uplatňování výsledků, zvýší finanční i nefinanční přínosy pro výzkumné organizace a přispěje k lepší spolupráci s podniky.

Do veřejné soutěže bylo podáno celkem 32 návrhů projektů, z nichž všechny postoupily do hodnocení. Následně bylo vybráno 23 projektů, které budou podpořeny. Míra úspěšnosti v soutěži tak činí 71,9 %.

V soutěži byly letos úspěšné české univerzity, po jednom podpořeném projektu získala Univerzita Karlova, Masarykova univerzita a Univerzita Palackého v Olomouci. Jeden podpořený projekt má i Západočeské univerzita v Plzni, Technická univerzita v Liberci, Mendelova univerzita v Brně nebo Česká zemědělská univerzita v Praze. Ústavy Akademie věd mají dohromady 5 podpořených projektů.

Kompletní seznam podpořených projektů je k nahlédnutí zde. Projekty, které naopak podpořeny nebudou, jsou k nahlédnutí zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: TA ČR