facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 1. veřejné soutěže ÉTA

31. 10. 2017
Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 1. veřejné soutěže ÉTA

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhásila výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 1. veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

Po ukončení soutěžní lhůty (27. 9. 2017) Komise pro přijímání návrhů projektů vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů. Předsednictvo TA ČR schválilo dne 26. 10. 2017 výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 289 návrhů projektů z celkového počtu 306 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže.

Na návrhy projektů přijatých do veřejné soutěže se můžete podívat zde.

Seznam nepřijatých projektů najdete zde.

 

Zdroj: TA ČR