facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 2. VS Prostředí pro život

18. 3. 2020
Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 2. VS Prostředí pro život

Technologická agentura České republiky vyhlásila výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Prostředí pro život, vyhlášené dne 27. listopadu 2019.

Po ukončení soutěžní lhůty (19. února 2020) Komise pro přijímání návrhů projektů vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů. Předsednictvo TA ČR schválilo dne 12. března 2020 výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 8 z celkového počtu 9 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže. Hlavnímu uchazeči nepřijatého návrhu projektu bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže, vč. zdůvodnění.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže Programu Prostředí pro život:

 

Zdroj: Technologická agentura ČR