facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Vyhlášení výsledků výzvy česko-rakouských výzkumných projektů

3. 11. 2019
Vyhlášení výsledků výzvy česko-rakouských výzkumných projektů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo seznam společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020, schválených k udělení podpory z veřejných prostředků.

Na svém 24. zasedání  dne 22. 10. 2019 rozhodla česko-rakouská smíšená komise pro vědecko-technickou spolupráci o výběru 20 společných česko-rakouských projektů na podporu mobility výzkumných pracovníků, např. v oblasti matematiky, biochemie, medicíny, ochrany životního prostředí, ale i společenských věd, jejichž řešení podpoří MŠMT celkovou částkou 2 872 000 Kč.

Na české straně v letošní výzvě uspělo se svými projekty deset ústavů Akademie věd a deset projektů míří na vysoké školy. Hned se třemi uspěly shodně Univerzita Karlova a Vysoké učení technické v Brně.

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. 

Seznam všech projektů schválených k podpoře je k nahlédnutí zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: MŠMT