facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Vyhlášení výzvy M-ERA NET Call 2018

18. 3. 2018
Vyhlášení výzvy M-ERA NET Call 2018

V rámci programu Horizont 2020 byla otevřena výzva M-ERA.NET Call 2018, v níž je možné získat také finanční podporu od Technologické agentury ČR (TA ČR). Výzvy se účastní 33 poskytovatelů z 24 zemí s celkovým rozpočtem více než 24 milionů eur určených na podporu projektů zaměřených na materiálové vědy.

Schéma ERA-NET je mechanismus, kterým Evropská komise v rámci programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 dává příležitost poskytovatelům z jednotlivých členských států (jako je TA ČR) vyhlašovat společné výzvy na dohodnuté téma. Více o tomto schématu najdete zde. Cílem této konkrétní výzvy M-ERA.NET Call 2018 je především podpořit ambiciózní mezinárodní projekty zabývající se výzkumem a inovacemi v oblasti materiálů, včetně materiálů pro nízkouhlíkové energetické technologie a souvisejících výrobních technologií.

Témata výzvy jsou:

  • Multiscale modeling for materials engineering and processing (M3EP)
  • Innovative surfaces, coatings and interfaces
  • High performance composite
  • Functional materials
  • New strategies for advanced material-based technologies in health applications
  • Materials for additive manufacturing

Příjem zkrácených verzí návrhů projektů (tzv. pre-proposals) bude probíhat do 12. 6. 2018 prostřednictvím společného mezinárodního systému. Další informace naleznete zde.

 

Zdroj: TA ČR