Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Výsledky třetí soutěže v programu EPSILON

11. 10. 2017
Výsledky třetí soutěže v programu EPSILON

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila výsledky třetí veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON, který se zaměřuje na aplikace a nové technologie v energetice, životním prostředí a dopravě.

Soutěž byla vyhlášena 4. dubna 2017. Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 295 návrhů projektů, do hodnocení postoupilo 258 návrhů projektů, z nich bude podpořeno celkem 175, což znamená 59% míru úspěšnosti.

Projekty, u nichž TA ČR předpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory, můžete najít zde.

Seznam projektů, u nichž TAČR naopak uzavření smlouvy nepředpokládá, najdete zde.

Další veřejná soutěž v programu Epsilon proběhne podle plánovaného harmonogramu v únoru 2018.

Program EPSILON je zaměřen zejména na zlepšení pozice českého a v globálním kontextu i evropského průmyslu pomocí podpory projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Cíl programu směřuje k podpoře zejména průmyslových aplikací při využití nových technologií a nových materiálů v energetice, životním prostředí a dopravě.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR

Partneři webu a spolupracující instituce