facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhlášeny výzvy TWINNING a TEAMING Phase 2

21. 5. 2018
Vyhlášeny výzvy TWINNING a TEAMING Phase 2

Evropská komise otevřela dvě nové výzvy na podporu a budování výzkumných institucí a infrastruktur s celkovým rozpočtem až 30 milionů eur. Jedná se o výzvy TWINNING a TEAMING Phase 2. Uzávěrka přihlášek je do 15. 11. 2018.

TWINNING

Prostřednictvím grantů TWINNING je podporováno partnerství méně výkonných výzkumných institucí a minimálně dvou zahraničních partnerů, kteří v dané oblasti zastávají v mezinárodním měřítku vedoucí postavení. Zaměření projektů má významně posílit definovanou oblast výzkumu na vysoké škole či výzkumné organizaci tím, že se propojí s minimálně dvěma předními subjekty z dalších dvou zemí a zlepší tak výzkumný profil nejen samotné instituce ale i vlastních výzkumných pracovníků.

Uzávěrka žádostí je do 15. 11. 2018.

Více informací k výzvě naleznete zde.

TEAMING Phase 2

Program TEAMING se zaměřuje na budování výzkumných institucí. Tato výzva je určena pouze projektům, které získaly grant ve výzvě Teaming Phase 1 v r. 2014 a 2016 na vznik centra excelence či na podstatnou modernizaci centra stávajícího. Návrh tvoří business plán, který byl připraven v průběhu Fáze 1. Požadovaný příspěvek od EU nesmí přesáhnout 15 mil. € na období 5-7 let a musí být spolufinancován ve stejné výši z dalších zdrojů (národních, soukromých či z fondů strukturálních). Na tento příspěvěk už vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy už vyhlásilo příslušnou výzvu.

Uzávěrka žádostí je do 15. 11. 2018.

Více informací k výzvě naleznete zde.

 

Zdroj: TC AV ČR