facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhodnocení splnění podmínek 1. veřejné soutěže programu Doprava 2020+

11. 9. 2019
Vyhodnocení splnění podmínek 1. veřejné soutěže programu Doprava 2020+

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 1. veřejné soutěže programu DOPRAVA 2020+, vyhlášené dne 12. června 2019.

Po ukončení soutěžní lhůty Komise pro přijímání návrhů projektů vyhodnotila splnění podmínek veřejné soutěže u návrhů projektů. Předsednictvo TA ČR schválilo výsledky vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže předložené Komisí a rozhodlo o přijetí či nepřijetí návrhů projektů do veřejné soutěže.

Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 120 návrhů projektů z celkového počtu 141 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže. Hlavním uchazečům nepřijatých návrhů projektů bude zasláno Rozhodnutí o nepřijetí do veřejné soutěže se zdůvodněním.

Mezi přijatými návrhy projektů je u 42 projektů hlavním uchazečem vysoká škol, 51 projektů je od podniků, 21 projektů od veřejných výzkumných institucí, 5 od zapsaných spolků a jeden projekt podal kraj. Nejčastějšími hlavními uchazeči jsou České vysoké učení technické v Praze (22 návrhů projektů) a Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (18 návrhů projektů).

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 1. veřejné soutěže programu DOPRAVA 2020+:

 

Zdroj: Technologická agentura ČR