facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vyhodnocení splnění podmínek druhé veřejné soutěže ZÉTA

20. 11. 2018
Vyhodnocení splnění podmínek druhé veřejné soutěže ZÉTA

O podporu ve druhé veřejné soutěži v programu ZÉTA Technologické agentury ČR se bude ucházet 232 projektů. Žadatelé mohou získat až 10 milionů korun na projekty spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení vysokoškolských studentů.

Cílem programu ZÉTA je zapojení studentek/studentů a mladých výzkumných pracovnic/pracovníků do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi, zvýšení jejich zájmu o projekty s konkrétním praktickým dopadem a podpora takových projektů v akademické sféře obecně s propojením na hospodářskou sféru a také podpora vyrovnávání příležitostí mladých výzkumných pracovníků – žen a mužů - při řešení projektů aplikovaného výzkumu financovaných tímto programem. S Marcelem Krausem, jedním z hlavních protagonistů programu, hovořil v září Martin Víta. Rozhovor si přečtěte zde.

Ve druhé veřejné soutěži v programu ZÉTA se sešlo celkem 237 návrhů projektů. Až na pět projektů, které nesplnily formální podmínky soutěže, postupují všechny do věcného hodnocení.

Nejvíce projektů do soutěže podaly veřejné vysoké školy. Čtyři z nich – Vysoké učení technické v Brně (28 návrhů projektů), České vysoké učení technické v Praze (24), Mendelova univerzita v Brně a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (po 18) podaly dohromady více než třetinu všech návrhů. Seznam všech návrhů projektů přijatých do soutěže naleznete zde. Nepřijaté projekty jsou zde.

Oproti první veřejné soutěži došlo v programu k některým změnám – například se zavádí role tzv. aplikačního garanta a došlo k navýšení maximální částky podpory na 10 milionů Kč. Podrobně jsme o změnách psali zde.

 

Zdroj: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: Technologická agentura ČR