facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vykazování hospodářských činností v projektech OP VaVpI a OP VVV

5. 12. 2016
Vykazování hospodářských činností v projektech OP VaVpI a OP VVV

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačních programů Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) a Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) zveřejnilo metodické pokyny, který se týkají vykazování tzv. hospodářských činností v souvislosti s problematikou veřejné podpory.

V rámci nového OP VVV se jedná o první verzi metodiky. V souvislosti s OP VaVpI 2007-2013 pak byl zveřejněn dlouho očekávaný metodický pokyn č. 9 o rozsahu 12 stran se čtyřmi přílohami - doporučeným vzorem přístrojového deníku, doporučeným vzorem deníku plochy, doporučeným vzorem pracovního výkazu a formulářem Přehled hospodářského využití podpořených kapacit.

Obě metodiky nabývají účinnosti k 1. 1. 2017. Jejich cílem je dle Řídícího orgánu stanovení základních pravidel vykazování kapacity pro účely prokázání čistě vedlejšího charakteru hospodářských činností výzkumných organizací/výzkumných infrastruktur podpořených z prostředků OP VaVpI a OP VVV ve smyslu bodu 20 Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)".

Oba nové metodické pokyny nalezente v sekci KE STAŽENÍ.

 

Zdroj: MŠMT, OP VaVpI