Vytisknout tuto stránku

Výsledky 1. národní výzvy INTER-EUREKA

15. 3. 2017
Výsledky 1. národní výzvy INTER-EUREKA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřenilo výsledky 1. národní výzvy v programu INTER-EUREKA. Celkem bylo podpořeno 11 z 25 projektů částkou přesahující 100 mil. Kč.

Program EUREKA je jedním z nástrojů evropské strategie a spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a inovačních aktivit. Cílem programu je podporovat mezinárodní spolupráci mezi evropskými průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami a vytvářet tak podmínky pro zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti evropského průmyslu a rozvoj jeho společné infrastruktury.

Program EUREKA vznikl v roce 1985. V současné době se jedná o spolupráci 40 členských zemí s Komisí EU. Dále se na spolupráci podílí některé další státy, které mají statut asociovaných zemí EUREKY, případně další tzv. třetí země. Česká republika je řádným členem od roku 1995 a řadí se mezi aktivní členské země. Více informací lze nalézt na webovém odkazu www.eurekanetwork.org.

Výsledky první výzvy naleznete zde. Upozornění: Pokud příjemce podpory spolupracuje s dalším českým uchazečem, je nutné s ním uzavřít "Smlouvu o spolupráci při řešení projektu" a předložit ji poskytovateli do 31.3.2017.

Dne 15. února 2017 byla vyhlášena druhá výzva s úzávěrkou 5. 4. 2017.

 

Zdroj: MŠMT


Program INTER-EXCELLENCE, jeho podprogram INTER-EUREKA je určen na podporu mezinárodní spolupráce malých, středních a velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají rovněž aktivity výzkumu a vývoje, a jejich spolupráci s univerzitami, výzkumnými organizacemi a centry. Výstupy projektů musí být cíleny na jejich komerční využití, tj. nové inovované výrobky, nové technologie, nové služby a jejich rychlé uplatnění na trhu.