facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Výsledky 3. národní výzvy INTER-EUREKA

21. 4. 2018
Výsledky 3. národní výzvy INTER-EUREKA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výsledky 3. národní výzvy ve výzkumu, vývoji a inovacích v podprogramu INTER-EUREKA. V této výzvě uspělo devět projektů.

Cílem podprogramu INTER-EUREKA je podpora mezinárodní spolupráce mezi evropskými průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami za účelem vytvoření podmínek pro zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti evropského průmyslu a rozvoje jeho společné infrastruktury.

Ve výzvě bylo podpořeno 9 projektů z 21 podaných návrhů projektů. Seznam podpořených projektů naleznete zde. Účastníci podpořených projektů musí dodat aktuální dokumenty k 7. 5. 2018.

 

Zdroj: MŠMT