instagramfacebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
instagramfacebooktwittergoogle

Výsledky 4. veřejné soutěže ERC CZ

1. 10. 2019
Výsledky 4. veřejné soutěže ERC CZ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo výsledky 4. veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v programu ERC CZ. Podpora byla schválena pro sedm z devíti přijatých projektů českých vysokých škol.

Program ERC CZ slouží k dofinancování projektů předložených do některé z výzev Evropské výzkumné rady (ERC), které byly zařazeny v rámci mezinárodního peer review hodnocení prováděného odbornými panely ERC v druhém kole do kategorie A nebo B a nezískaly podporu z evropských prostředků.

Účelová podpora z prostředků programu ERC CZ bude poskytnuta pouze těm příjemcům, kteří se zaváží, že nejpozději do 2 let od zahájení projektu ERC CZ řešitel projektu podá přiměřeně upravený návrh projektu do výzvy ERC.

Mezi sedmi úspěšnými projekty ERC CZ jsou dva z Masarykovy univerzity, dva z Českého vysokého učení technického v Praze a po jednom projektu z Univerzity Palackého v Olomouci, z Vysokého učení technického v Brně a z Mendelovy univerzity v Brně.

Výsledky čtvrté veřejné soutěže jsou dostupné zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: MŠMT