facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výsledky 5. národní výzvy INTER-EUREKA

23. 4. 2019
Výsledky 5. národní výzvy INTER-EUREKA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výsledky již 5. národní výzvy ve výzkumu, vývoji a inovacích v podprogramu INTER-EUREKA na podporu spolupráce mezi výzkumnou a průmyslovou sférou. Ve výzvě uspělo 5 projektů.

Cílem podprogramu INTER-EUREKA je podpora mezinárodní spolupráce mezi evropskými průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami za účelem vytvoření podmínek pro zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti evropského průmyslu a rozvoje jeho společné infrastruktury.

V 5. výzvě v tomto podprogramu bylo podpořeno 5 projektů z 17 podaných návrhů. Celková výše podpory je vyšší než 32 milionů Kč. Seznam podpořených projektů naleznete zde.

Úspěšní uchazeči musí dodat aktuální dokumenty do 5. 5. 2019.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: MŠMT