facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výsledky česko-čínské výzvy k podávání projektů na podporu mobility

28. 7. 2017
Výsledky česko-čínské výzvy k podávání projektů na podporu mobility

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výsledky Výzvy V17CHINA-MOBILITY ve výzkumu, vývoji a inovacích k poskytnutí institucionální podpory na projekty výzkumu, vývoje a inovací a podporujících mobilitu výzkumných pracovníků a naplňujících cíle mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Výzva byla vyhlášena ve spolupráci s MŠMT a čínským Ministerstvem pro vědu a technologie. Projekt se zaměřoval na podporu mobility výzkumných pracovníků, kteří spolupracují na řešení mezinárodních projektů v základním a aplikovaném výzkumu především v oblasti materiálového výzkumu, energetiky, medicíny, environmentální technologie a strojírenství.

Dva podpořené projekty získalo České vysoké učení technické v Praze, Vysoké učení technické v Brně a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Grant získala také Česká zemědělská univerzita v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci, Ústav experimentální medicíny AV ČR a Ústav experimentální medicíny AV ČR.

Seznam podpořených grantů je možné nalézt zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: MŠMT