facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výsledky první veřejné soutěže v programu Prostředí pro život

2. 3. 2020
Výsledky první veřejné soutěže v programu Prostředí pro život

Technologická agentura ČR vyhlásila výsledky první veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život. Z celkového počtu 328 podaných návrhů projektů jich uspělo 40.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 328 návrhů projektů, 291 návrhů projektů postoupilo do hodnocení a z nich je podpořeno 15 návrhů projektů v podprogramu 1 a 25 návrhů projektů v podprogramu 2, celkem tedy 40 návrhů projektů, což představuje 14% míru úspěšnosti (míra úspěšnosti je počítána k počtu návrhů projektů, které postoupily do hodnocení).

Nejúspěšnějším uchazečem byla Česká zemědělská univerzita v Praze, která v obou podprogramech uspěla s celkem šesti projekty. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka získal čtyři projekty a České vysoké učení technické v Praze uspělo se třemi.

  • TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů.
  • TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, které byly doporučeny k podpoře, ale vzhledem k určené alokaci pro tuto veřejnou soutěž a jednotlivé podprogramy, budou podpořeny pouze v případě, že nebude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory s hlavními uchazeči podpořených návrhů projektů. V takovém případě budou podpořeny návrhy projektů v pořadí, ve kterém jsou zveřejněny.
  • TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory u následujících návrhů projektů, jelikož tyto návrhy projektů nebyly doporučeny k podpoře.

Více informací o veřejné soutěži naleznete na webu TAČR zde.

Program Prostředí pro život schválila vláda na jednání 25. 3. 2019. Hlavní prioritou sedmiletého programu je sucho a další důsledky změn klimatu, na které je vyčleněna zhruba polovina z téměř čtyřmiliardového rozpočtu.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: Technologická agentura ČR