facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výsledky sedmé národní výzvy INTER-EUREKA

21. 4. 2020
Výsledky sedmé národní výzvy INTER-EUREKA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo výsledky 7. národní výzvy ve výzkumu, vývoji a inovacích v podprogramu INTER-EUREKA na podporu spolupráce mezi výzkumnou a průmyslovou sférou. Ve výzvě uspěly celkem čtyři projekty.

Cílem podprogramu INTER-EUREKA je podpora mezinárodní spolupráce mezi evropskými průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami za účelem vytvoření podmínek pro zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti evropského průmyslu a rozvoje jeho společné infrastruktury.

V 6. výzvě v tomto podprogramu byly podpořeny 4 projekty z 11 podaných. Celková výše podpory přesahuje 34 milionů Kč.

Seznam projektů naleznete zde.

Úspěšní uchazeči musí dodat aktuální dokumenty do 4. 5. 2020.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: MŠMT