facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výsledky soutěže v podprogramu INTER-COST

17. 5. 2019
Výsledky soutěže v podprogramu INTER-COST

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve středu 15. 5. 2019 vyhlásilo výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-COST, jehož cílem je podpora zapojení českých vědeckých týmů do evropské mnohostranné spolupráce COST.

Celkem bylo ve veřejné soutěži, na kterou bylo vyčleněno 196 milionů Kč, podáno 51 projektů. Na základě hodnocení bude finančně podpořeno 30 projektů. Celkem 15 projektů podporu nezískalo z důvodu nedostatku finančních prostředků a dalších 6 projektů neuspělo kvůli formální nezpůsobilosti.

Třináct podpořených projektů mají ústavy Akademie věd ČR. Nejúspěšnějsími z nich byly Mikrobiologický ústav AV ČR se čtyřmi projekty. Fyzikální ústav AV ČR a Ústav fyziky atmosféry AV ČR mají oba po dvou podpořených projektech. Z vysokých škol uspěla Česká zemědělská univerzita v Praze – celkem má 3 podpořené projekty a na jednom dalším projektu se podílí ve spolupráci s Masarykovou univerzitou. Tři podpořené projekty má také Univerzita Karlova.

Největší částku, přes 8 milionů korun, získal projekt Ústavu molekulární genetiky AV ČR s názvem Pokročilá korelační světelná a elektronová mikroskopie jako nástroj pro studium nových jaderných struktur a jejich vlivu na genovou transkripci a globální jadernou architekturu.

Projekty budou realizovány v období mezi lety 2019 a 2022 a ze strany MŠMT jsou hrazeny ze 100 %.

Přehled výsledků naleznete zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: MŠMT