facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výsledky soutěže v podprogramu INTER-TRANSFER a INTER-VECTOR

2. 11. 2017
Výsledky soutěže v podprogramu INTER-TRANSFER a INTER-VECTOR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích o poskytnutí účelových prostředků na projekty v podprogramu INTER-TRANSFER a INTER-VECTOR.

Podprogram INTER-TRANSFER je zaměřen na podporu účasti českých vědeckých pracovníků na mezinárodních projektech výzkumu a vývoje, a to prostřednictvím podpory jejich zapojení do špičkových mezinárodních výzkumných týmů. V této soutěži bude z 21 projektů podpořeno 11, 8 jich nebylo doporučeno k financování a 2 projekty byly vyloučeny z formálních důvodů.

Výsledky VES18 INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-TRANSFER můžete najít zde.

Cílem podprogramu INTER-VECTOR je posílení aktivního zastoupení českých výzkumných pracovníků v řídících orgánech špičkových nevládních organizací mezinárodního charakteru, které se zabývají výzkumem a vývojem. V této soutěži bude z 10 projektů podpořen jeden, 7 projektů podpořeno nebude. Dva projekty byly z formálních důvodů vyloučeny.

Výsledky VES18 INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-VECTOR najdete zde.

 

Zdroj: MŠMT (1, 2)