facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výsledky veřejné soutěže DELTA

27. 11. 2018
Výsledky veřejné soutěže DELTA

Technologická agentura ČR vyhlásila v pátek 23. listopadu 2018 výsledky šesté veřejné soutěže Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA. Podpořeno bude celkem 21 projektů.

Program DELTA je zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů českých podniků a výzkumných organizací s jejich zahraničními partnery.

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 39 návrhů projektů, do hodnocení postoupilo 33 návrhů projektů, z nich bude podpořeno celkem 21, což znamená 63,6% míru úspěšnosti. Míra úspěšnosti je počítána k počtu podaných návrhů projektů do veřejné soutěže. TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů.

V souladu s přílohou č. 10 Zadávací dokumentace TA ČR čeká u některých projektů doporučených k podpoře na výsledky od partnerských agentur, jelikož v případě všech partnerských agentur je oboustranné podpoření podmínkou poskytnutí podpory ze strany TA ČR. Seznam podpořených projektů se bude aktualizovat dle výsledků partnerských agentur.

TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů, jelikož tyto projekty nebyly doporučeny k podpoře.

Odůvodnění odlišných stanovisek předsednictva TA ČR naleznete zde.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR