facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výsledky veřejné soutěže INTER-VECTOR

26. 11. 2018
Výsledky veřejné soutěže INTER-VECTOR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo dne 22. listopadu 2018 výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v podprogramu INTER-VECTOR.

Cílem podprogramu je posílit zastoupení české vědecké komunity v řídicích orgánech špičkových mezinárodních institucí výzkumu a vývoje nevládního charakteru, jelikož dosavadní zastoupení neodpovídá její kapacitě a potenciálu. V důsledku toho Česká republika nemůže prostřednictvím svých zástupců ovlivňovat budoucí směřování vývoje vědy a výzkumu na nadnárodní úrovni.

Očekávaným výsledkem podpory v podprogramu INTER-VECTOR je nárůst podílu zastoupení českých vědeckých kapacit v orgánech mezinárodních institucí, dosažení lepšího propojení české zahraniční vědecké komunity a zvýšení povědomí o české vědecké scéně a její prestiže v zahraničí.

Z institucí Akademie věd ČR uspěl v soutěži Geofyzikální ústav, Ústav struktury a mechaniky a Ústav termomechaniky.

Dalšími úspěšnými jsou Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a olomoucká Univerzita Palackého. Uspělo také Centrum dopravního výzkumu.

Podpořeno bylo letos 8 projektů z 28 celkovu částkou téměř 6 mil. Kč. Podrobné výsledky naleznete zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: MŠMT