Vytisknout tuto stránku

Výsledky veřejné soutěže na podporu spolupráce s Izraelem

29. 6. 2019
Výsledky veřejné soutěže na podporu spolupráce s Izraelem

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích o poskytnutí účelových prostředků na projekty výzkumu, vývoje a inovací naplňující cíle podprogramu INTER-ACTION, VES19 IZRAEL se zahájením řešení projektů v roce 2019.

Podprogram INTER-ACTION  je určen na podporu mezinárodní spolupráce, konkrétně na spolupráci českých výzkumných pracovišť a jejich partnerských pracovišť v cizině. Většinou se jedná o země mimo Evropskou unii, a tudíž projekty, které nelze podpořit ani rámcovými programy financovanými z evropských zdrojů, ani strukturálními fondy kofinancovanými národními a evropskými zdroji

Tato veřejná soutěž je konkrétně zaměřena na česko-izraelskou spolupráci mezi institucemi zabývajícími se výzkumem, v projektech cíleně zaměřeného výzkumu na tyto oblasti:  

  • umělá inteligence a robotika se zaměřením na hluboké učení, strojové učení, počítačové vidění a strojové učení s učitelem;
  • čisté technologie - uplatnění nano-materiálů a nano-technologií při monitorování prostředí v reálném čase.

Ze 17 přihlášených projektů získalo podporu 6 projektů v celkové částce 23 471 250 Kč. Jedná se o projekty Vysokého učení technického v Brně, Českého vysokého učení technického v Praze (2 projekty), Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Univerzity Karlovy (Matematicko-fyzikální fakulta) a Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.  

Výsledky soutěže jsou k dispozici zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: MŠMT