Vytisknout tuto stránku

Výsledky veřejné soutěže v podprogramu INTER-ACTION

12. 1. 2018
Výsledky veřejné soutěže v podprogramu INTER-ACTION

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích o poskytnutí účelových prostředků na projekty naplňující cíle programu mezinárodní spolupráce INTER-EXCELLENCE (LT), podprogramu INTER-ACTION, Ruská federace (LTA).

Jedná se o soutěž VES18RF zaměřenou na česko-ruskou spolupráci. Podpořené projekty zahájí řešení v roce 2018.

Vyhlášení výsledků soutěže naleznete zde. Úspěšných bylo sedm projektů ze čtyřiceti. Vedle čtyř vysokých škol (UK, VŠB-TUO, ZČU, UPOL) uspěly také projekty Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, a.s., Centra hydraulického výzkumu spol. s.r.o. a Biologického centra AV ČR, v.v.i.

Úspěšní uchazeči jsou tímto vyzváni k doručení dokumentů prokazujících „způsobilost po vyhlášení výsledků veřejné soutěže“ a to nejpozději do 15 pracovních dnů od zveřejnění výsledků veřejné soutěže v podprogramu.

 

Zdroj: MŠMT