facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Výsledky soutěže v podprogramu INTER-INFORM

3. 5. 2019
Výsledky soutěže v podprogramu INTER-INFORM

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v podprogramu INTER-INFORM (LTI) se zahájením řešení projektů v roce 2019. Celkem 8 projektů si rozdělí dotaci ve výši 77 milionů Kč.

Podprogram INTER-INFORM je napojen na cíl 2 programu INTER-EXCELLENCE, který je zaměřen na zajištění podpůrných služeb pro zapojení České republiky do aktivit v ERA (Evropském výzkumném prostoru) a dalších multilaterálních aktivit formou podpory budování a udržitelnosti informačních sítí a služeb ve výzkumu a vývoji.

Očekávaným výsledkem podpory v podprogramu je nárůst účasti českých výzkumných pracovišť v mezinárodních programech výzkumu a vývoje a další rozvoj těchto pracovišť na mezinárodním poli, měřitelný jejich úspěšností při získávání financování a následně pak v generování kvalitních výsledků výzkumu a vývoje.

Podporu ve výzvě získalo celkem 8 z 13 hodnocených projektů - pět veřejných vysokých škol, dva podniky a Knihovna AV ČR. V letech 2019 – 2022 získají celkovou dotace ve výši 77,5 milionu Kč. Tabulku s výsledky soutěže naleznete zde.

 

Zdroj: MŠMT