facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výsledky veřejné soutěže v podprogramu INTER-VECTOR

31. 12. 2019
Výsledky veřejné soutěže v podprogramu INTER-VECTOR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v pátek 20. prosince 2019 zveřejnilo výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-VECTOR se zahájením řešení projektů v roce 2020.

Cílem tohoto podprogramu je posílit zastoupení české vědecké komunity v řídících orgánech špičkových mezinárodních institucí výzkumu a vývoje nevládního charakteru, jelikož dosavadní zastoupení neodpovídá její kapacitě a potenciálu. Důsledkem toho je, že Česká republika nemůže prostřednictvím svých zástupců ovlivňovat budoucí směry vývoje vědy a výzkumu na nadnárodní úrovni.

Financování zaměřené na posílení zastoupení českých vědců v řídících orgánech nevládních organizací mezinárodního charakteru zabývajících se výzkumem a vývojem napomůže k ovlivnění procesů rozhodování a strategického plánování těchto činností na nadnárodní úrovni také ze strany českých vědců.

Rozhodnutí poskytovatele financovat získalo 12 z celkem 24 podaných projektů, rozdělí si podporu ve výši téměř 9 milionů Kč. Je mezi nimi 6 ústavů Akademie věd ČR, 5 vysokých škol a jedna další veřejná výzkumná instituce.

Výsledky veřejné soutěže naleznete zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: MŠMT