facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výsledky veřejné soutěže v programu The Country for the Future

30. 5. 2020
Výsledky veřejné soutěže v programu The Country for the Future

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo výsledky první veřejné soutěže v programu The Country for the Future, podprogramu 3 „Inovace do praxe“, , která byla vyhlášena dne 13. 11. 2019.

Radou podprogramu bylo doporučeno k podpoře 9 ze 14 projektů, u nichž poskytovatel předpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory. Jejich seznam naleznete zde.

Na poskytnutí podpory není právní nárok. Proti rozhodnutí poskytovatele se není možné odvolat. Uchazeč obdrží vyrozumění o výsledku soutěže také dopisem od MPO. Hodnocení projektů (včetně anonymizovaných oponentních posudků) bude k dispozici v informačním systému na adrese https://ista.tacr.cz vždy u konkrétní přihlášky.

 

Zdroj: MPO