facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výsledky veřejné soutěže VES 17 INTER-TRANSFER a INTER-VECTOR

2. 3. 2017
Výsledky veřejné soutěže VES 17 INTER-TRANSFER a INTER-VECTOR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřenilo dne 1. 3. 2017 výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích VES17 programu mezinárodní spolupráce INTER-EXCELLENCE, podprogramů INTER-TRANSFER a INTER-VECTOR.

Podprogram INTER-TRANSFER je zaměřen na podporu účasti českých vědeckých pracovníků na mezinárodních projektech výzkumu a vývoje, a to prostřednictvím podpory jejich zapojení do špičkových mezinárodních výzkumných týmů. Celkem bylo podpořeno 11 z 33 projektů částkou přesahující 142 mil. Kč. Nejvíce, téměř 38 milionů Kč, získal společný projekt Univerzity Karlovy a šesti dalších partnerů (FZÚ, UPOL, TUL, ČVUT, UJF, ZČU) "Získání nových poznatků o mikrosvětě v infrastruktuře CERN. Podrobné výsledky nalezente zde.

Cílem podprogarmu INTER-VECTOR je posílení aktivního zastoupení českých výzkumných pracovníků v řídících orgánech špičkových nevládních organizací mezinárodního charakteru zabývajících se výzkumem a vývojem. Podpořeno bylo 14 z 24 projektů celkovou sumou 5,5 mil. Kč. Podrobné výsledky naleznete zde.

 

Zdroj: MŠMT


INTER-EXCELLENCE je program na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji vyhlášený ministerstvem školství v roce 2016. Program navazuje na dobíhající COST CZ, EUPRO II, EUREKA CZ, GESHER/MOST, INGO II a KONTAKT II. Program se dělí do šesti podprogramů (ACTION, COST, TRANSFER, INFORM, VECTOR, EUREKA)