facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Výsledky výzvy Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

28. 7. 2018
Výsledky výzvy Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo výsledky výzvy č. 02_17_026 (Dlouhodobá mezisektorová spolupráce) v prioritní ose 1 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Cílem výzvy Dlouhodobá mezisektorová spolupráce je podpora vzniku nebo rozvoje partnerství a spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou v rámci společně realizovaného výzkumu.

Na tuto výzvu byla zatím určena alokace v celkové výši 1,1 miliardy Kč, Výběrová komise navrhla její navýšení.

Z projektů, které byly zařazené do oborových skupin Chemie, Věda o zemi, atmosféře, životní prostředí, Fyzika (skupina 3) a Biologie (skupina 4) byly vybrány tři návrhy projektů a to z České zemědělské univerzity v Praze, Ústavu přístrojové techniky AV ČR a Masarykovy univerzity.

Na podrobné výsledky se můžete podívat zde.

 

Zdroj: MŠMT