facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Výsledky výzvy Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI - Ostravská aglomerace

30. 6. 2018
Výsledky výzvy Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI - Ostravská aglomerace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo výsledky výzvy č. 02_17_049 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI v prioritní ose 1 OP VVV pro žádosti podané v rámci Ostravské aglomerace.

Cílem výzvy Dlouhodobá mezisektorová spolupráce je podpora vzniku nebo rozvoje partnerství a spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou v rámci společně realizovaného výzkumu. Celkem bylo na výzvu alokováno 1,06 miliardy Kč.

Výsledky byly zveřejněny pro žádosti podávané v rámci ITI Ostravská aglomerace. Z celkem 11 podaných žádostí bylo v hodnocení doporučeno k podpoře 6 projektů Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) a 3 projekty Ostravské univerzity (OU). Jeden projekt VŠB-TUO, pro který nevystačí finanční alokace určená pro tuto aglomeraci, byl zařazen do zásobníku náhradních projektů a jeden projekt nebyl s ohledem na výsledný počet bodů doporučen k podpoře.

Zápis s podrobnými výsledky hodnocení naleznete zde.

 

Zdroj: MŠMT

 


Integrated Territorial Investment / Integrované územní investice (ITI) jsou nástrojem realizace územní dimenze v metropolitních oblastech a aglomeracích celostátního významu. Jsou určeny pro metropolitní oblasti/sídelní aglomerace s koncentrací nad 300 tisíc obyvatel, a to metropolitní oblasti Prahy, Brna, Ostravy, Plzně a Ústecko-chomutovské, Olomoucké a Hradecko-pardubické sídelní aglomerace v souladu se Strategií regionálního rozvoje ČR 2014-2020.