facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výsledky výzvy k podávání návrhů česko-francouzských projektů VaV

23. 1. 2017
Výsledky výzvy k podávání návrhů česko-francouzských projektů VaV

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo seznam společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2017-2018 schválených pro udělení podpory z veřejných prostředků a konkrétní výši podpory v roce 2017 pro schválené projekty s dobou řešení 2016-2017.

Dne 24. listopadu 2016 proběhlo v Paříži zasedání smíšené česko-francouzské komise pro vědeckotechnickou spolupráci k aktivitě MOBILITY-FRANCIE. Na základě návrhů projektů doručených ve výzvě k podávání návrhů česko-francouzských výzkumných projektů v rámci aktivity MOBILITY-FRANCIE 2017-2018 a s ohledem na výsledky jejich odborného hodnocení vybrala smíšená česko-francouzská komise z 56 způsobilých návrhů projektů 20 projektů, které v partnerských státech obdrží podporu z veřejných prostředků pro rok 2017.

Smíšená komise zároveň potvrdila, že 13 schválených společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2016-2017 obdrží v partnerských státech podporu z veřejných prostředků rovněž pro 2. rok své realizace.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydá příjemcům podpory v termínu do 15. března 2017 rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory, a to ve výši zveřejněné v seznamu níže:

projekty vybrané k udělení podpory s dobou řešení 2016-2017

projekty vybrané k udělení podpory s dobou řešení 2017-2018

 

Zdroj: MŠMT