facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výsledky výzvy k podávání švýcarsko-českých projektů

1. 10. 2020
Výsledky výzvy k podávání švýcarsko-českých projektů

Grantová agentura ČR (GA ČR) zveřejnila výsledky výzvy k podávání švýcarsko-českých projektů hodnocených na principu Lead Agency (LA) v základním výzkumu.

Výsledky výzvy byly předány Grantové agentuře České republiky partnerskou švýcarskou agenturou – Swiss National Science Foundation (SNSF). Projekty mají počátek řešení stanovený na rok 2021.

Celkem podporu získá sedm projektů. Tři projekty budou řešit výzkuníci z Masarykovy Univerzity, shodně po jednom podpořeném projektu mají České vysoké učení technické v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Ústav experimentální botaniky AV ČR a Biologické centrum AV ČR.

Seznam podpořených projektů je k nahlédnutí zde.

V případě, že příslušnými uchazeči bude prokázáno splnění zákonných požadavků způsobilosti, bude na řešení těchto projektů poskytnuta podpora. Toto rozhodnutí je přijato s podmínkou, že zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 budou Grantové agentuře České republiky přiděleny účelové prostředky ve výši dle střednědobého výhledu. V případě přidělení účelových prostředků v nižší výši, si Grantová agentura České republiky vyhrazuje právo poskytnutí podpory na některé níže uvedené grantové projekty omezit nebo podporu na některé tyto grantové projekty neposkytnout.

 

Zdroj: GA ČR

redakčně upraveno