facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výsledky výzvy Mezisektorová spolupráce: 18 projektů za téměř 1,8 miliardy korun

11. 7. 2024
Výsledky výzvy Mezisektorová spolupráce: 18 projektů za téměř 1,8 miliardy korun

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo přehled 18 žádostí z výzvy Mezisektorová spolupráce v OP JAK, které jsou doporučeny k financování. 

Původní alokace výzvy ve výši 1 750 000 000 Kč byla navýšena na 1 761 000 000 Kč s cílem podpořit všechny čtyři žádosti umístěné na 15.-18. místě, které obdržely stejný počet bodů (171 bodů). Mezi příjemci jsou: Univerzita Karlova (dva projekty), Masarykova univerzita, České vysoké učení technické v Praze, Západočeská univerzita v Plzni, Vysoké učení technické v Brně, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Národní ústav duševního zdraví, Fyzikální ústav AV ČR, Ústav analytické chemie AV ČR, Biologické centrum AV ČR, Ústav chemických procesů AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, Ústav experimentální botaniky AV ČR, Mikrobiologický ústav AV ČR, Ústav fyziky materiálů AV ČR, Ústav termomechaniky AV ČR a firma COMTES FHT a.s

Rozpis projektů včetně částek, které získaly, vidíte ve dvou tabulkách níže, které je možné si kliknutím zvětšit. 

Do seznamu doporučených projektů byl z každé skupiny pro výběr projektů vybrán projekt na prvním místě v pořadí dle svého bodového hodnocení, a to sestupně od projektu s nejvyšším počtem bodů. Tímto způsobem bylo vybráno 9 projektů. Dále byly do seznamu doporučených projektů zařazeny zbývající projekty bez ohledu na příslušnost ke skupině pro výběr projektů, v pořadí dle bodového hodnocení, sestupně od projektu s nejvyšším počtem bodů, a to až do výše disponibilní alokace výzvy. Tímto způsobem bylo vybráno dalších 9 projektů.

MSS dle oborovych skupin

Výsledky výběru dle oborových skupin (1. - 9. projekt doporučený k financování). Tabulku je možné si kliknutím zvětšit.  

MSS dle bodu

Výsledky výběru dle bodů (10. - 18. projekt doporučený k financování). Tabulku je možné si kliknutím zvětšit. 

 Zdroj: OP JAK