Vytisknout tuto stránku

Výsledky výzvy OP VVV: Předaplikační výzkum

29. 12. 2017
Výsledky výzvy OP VVV: Předaplikační výzkum

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo dne 22. 12. 2017 zápisy z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_16_025 Předaplikační výzkum Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Celkovou částku téměř 700 mil. korun si rozdělí 11 ze 73 podaných projektů.

Na výzvu bylo alokováno celkem 700 mil. Kč. Na seznamu doporučených projektů k podpoře z OP VVV bylo zařazeno 11 projektů, které ve výsledném bodovém hodnocení obdržely 132 bodů a více.

Se svými projekty uspěly: Ústav hematologie a krevní transfuze (98,8 mil. Kč), Mendelova univerzita v Brně (89 mil. Kč), Univerzita Karlova (81 mil. Kč), Technická univerzita v Liberci (72 mil. Kč), Vysoké učení technické v Brně (71,7 mil. Kč), Biologické centrum AV ČR (64 mil. Kč), Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (54,7 mil. Kč), Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (46 mil. Kč), Výzkumný ústav veterinárního lékařství (36,7 mil. Kč), Univerzita Palackého v Olomouci (31 mil. Kč) a České vysoké učení technické v Praze (15 mil. Kč).

Na seznamu projektů zařazených v zásobníku náhradních projektů figurují projekty Ústavu molekulární genetiky AV ČR (68 mil. Kč), Národního ústavu duševního zdraví (148 mi. Kč) a druhý projekt Univerzity Palackého v Olomouci (73,8 mil. Kč).

S ohledem na výši disponibilní finanční alokace a výsledné bodové hodnocení nebylo doporučeno k financování celkem 59 žádostí.

Zápisy z jednání výběrové komise včetně seznamu doporučených projektů naleznete zde (pro oborové skupiny 3, 4 a 6) a zde (pro oborové skupiny 1, 2, 5, 7, 8 a 9).

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: MŠMT