Vytisknout tuto stránku

Výsledky výzvy OP VVV: Předaplikační výzkum

25. 5. 2018
Výsledky výzvy OP VVV: Předaplikační výzkum

Výběrová komise Řídicího orgánu OP VVV na základě připomínek žadatelů opětovně projednala dvě žádosti podané ve výzvě č. 02_16_025 Předaplikační výzkum, které dříve nebyly doporučeny k financování s ohledem na výsledný počet bodů z fáze věcného hodnocení a pravidla pro výběr žádostí stanovená výzvou. Obě žádosti byly s výhradou doporučeny k financování.

Jedná se o projekt Masarykovy univerzity Preklinická progrese nových organických sloučenin s cílenou biologickou aktivitou v celkové výši více než 108 milionů korun a projekt Technické univerzity v Liberci Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení za téměř 90 milionů korun. Zápis z jednání výběrové komise ze dne 10.5..2018 je dostupný zde.

Cílem výzvy OP VVV Předaplikační výzkum je podpora výzkumných projektů v předaplikační fázi. Výzva je zaměřena na výzkumné projekty, které mají potenciál přispět ke zvýšení kvality života a k řešení velkých společenských témat. Dále je cílem výzvy zvýšit potenciál pro využití výsledků v praxi a následné navázání spolupráce s aplikační sférou. Předpokladem je, že výsledky projektu budou po ukončení realizace projektu dále dopracovány tak, aby mohly být uvedeny do praxe.

O výsledcích výzvy vyhlášených na konci minulého roku jsme psali zde. Včetně dvou dodatečně schválených projektů v ní byly podpořeny projekty ze celkem 884 milionů Kč.

 

Zdroj: MŠMT (1, 2)