facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výsledky výzvy Předaplikační výzkum pro ITI II

20. 12. 2018
Výsledky výzvy Předaplikační výzkum pro ITI II

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo výsledky hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Předaplikační výzkum pro ITI II v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). K podpoře byly doporučeny tři projekty za celkem 231 milionů korun.

Řídicí orgán zveřejnil 18. prosince 2018 zápis z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_18_069 (Předaplikační výzkum pro ITI II) v prioritní ose 1 OP VVV, které se konalo dne 28. 11. 2018.

Celkově bylo ve výzvě hodnoceno 10 žádostí Plzeňské, Ústecko-chomutovské, Hradecko-pardubické a Ostravské aglomerace. K podpoře byly doporučeny tři projekty - Univerzity Karlovy a Univerzity Hradec Králové v Hradecko-pardubické aglomeraci a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v rámci Ústecko-chomutovské aglomerace.

Šest žádostí podaných v rámci Plzeňské a Ostravské aglomerace bylo zařazeno do Zásobníku náhradních projektů, neboť alokace určená pro tyto aglomerace nevystačí na podporu žádostí, které skončily v dané aglomeraci ve své oborové skupině na prvním místě. Jedná se o projekty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Ostravské univerzity, tři projekty Západočeské univerzity v Plzni a projekt Výzkumného a zkušebního ústavu Plzeň s.r.o.

Projekt Českého vysokého učení technického v Praze (Plzeňská aglomerace) nebyl vzhledem ke své kvalitě a výši alokace doporučen k podpoře.


Cílem výzvy je podpořit výzkumné záměry v předaplikační fázi, tedy ve fázi před jejich uplatněním v praxi, které mají potenciál přispět ke zvýšení kvality života a k řešení velkých společenských témat a zvýšit potenciál pro využití výsledků v praxi a následné navázání spolupráce s aplikační sférou. Výzva umožňuje například experimentální ověření možného praktického uplatnění výzkumných výsledků včetně ošetření duševního vlastnictví nebo také navázání a rozvoj spolupráce mezi výzkumnými týmy a aplikační sférou, a to i se zahraničními subjekty. Celková alokace výzvy je téměř 625 milionů Kč.

Zkratkou ITI (Integrated Territorial Investment / Integrované územní investice) se označují nástroje realizace územní dimenze v metropolitních oblastech a aglomeracích celostátního významu. Finance se tedy rozdělují v rámci metropolitních oblastí/sídelních aglomerací s koncentrací nad 300 tisíc obyvatel. V ČR se v souladu se Strategií regionálního rozvoje ČR 2014-2020 jedná o metropolitní oblasti Prahy, Brna, Ostravy, Plzně a Ústecko-chomutovské, Olomoucké a Hradecko-pardubické sídelní aglomerace.

Jedná se v pořadí již o druhou takovou výzvu. Výsledky té první, o které byl mezi žadateli velký zájem, oznámilo ministerstvo 9. února 2018. Téměř miliardu korun si v ní rozdělilo celkem 12 projektů. Ve výzvě OP VVV: Předaplikační výzkum si již v prosinci 2017 rozdělilo 11 projektů částku 700 milionů korun.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: MŠMT