instagramfacebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
instagramfacebooktwittergoogle

Výzva k podání rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu

9. 1. 2019
Výzva k podání rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu

Rakouská agentura pro vědu (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung - FWF) a Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašují společnou výzvu na podávání bilaterálních rakousko-českých projektů základního výzkumu. Návrhy projektů lze podávat do 12. dubna 2019.

Společný mezinárodní projekt musí vykazovat prvky opodstatněné spolupráce mezi oběma týmy a přidanou vědeckou hodnotu společného výzkumu. Vědecká práce obou výzkumných týmů musí být úzce propojena. Navrhované projekty mohou být maximálně tříleté. Počátek lhůty pro podávání návrhů je 7. ledna 2019, konec lhůty pro podávání návrhů projektů je 12. dubna 2019.

Návrhy projektů mohou být podány do všech oborů základního výzkumu v následujících oborech:

  • technické vědy
  • vědy o neživé přírodě
  • lékařské a biologické vědy
  • společenské a humanitní vědy
  • zemědělské a biologicko-environmentální vědy
Společný návrh projektu popisující podrobně celý plánovaný výzkum za českou a rakouskou stranu je podáván do FWF nejpozději do 12. dubna 2019, a to v souladu s pravidly podání projektu FWF, které jsou ke stažení zde.

Návrhy projektů musí obsahovat kromě kritérií popsaných v pravidlech FWF navíc informaci následujícího charakteru:
  • Přesné rozdělení práce na výzkumu mezi oběma partnery
  • Popis přidané hodnoty deklarované spolupráce
  • Přesné zdůvodnění obou částí rozpočtu projektu (českého i rakouského)
Veškeré formuláře pro podání návrhu projektu jsou ke stažení na stránkách FWF.

Podrobné informace jsou k dispozici zde.
 
 
Autorka: Kamila Pětrašová
 
Zdroj: GA ČR