facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva k podávání návrhů: Cena předsedy RVVI za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2024

24. 6. 2024
Výzva k podávání návrhů: Cena předsedy RVVI za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2024

Předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace vyhlašuje, v souladu s příslušnými předpisy, výzvu k podávání návrhů kandidátek / kandidátů na udělení Ceny předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2024.

Cenu uděluje předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „předseda Rady”), a to buď jednomu z kandidátů navržených na základě výzvy, nebo z vlastního podnětu. Cenu předsedy Rady nelze udělit in memoriam.

Ocenění propagace nebo popularizace výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podle výše uvedeného nařízení se uděluje fyzické osobě za významné dílo v oblasti rozvoje výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, včetně jeho propagace nebo popularizace, nebo fyzické osobě, která se významnou měrou zasloužila o propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací tím, že publikovala, předávala nebo jinak populárně naučně šířila poznatky a znalosti v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovací.

Laureátka / laureát získá spolu s oceněním finanční odměnu až do výše 400 000 Kč. Toto ocenění je poskytováno z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR a lze jej udělit pouze jedenkrát v kalendářním roce.

Při výběru kandidáta na ocenění předseda Rady posuzuje počet, rozsah a kvalitu popularizačních veřejných vystoupení a počet, rozsah a kvalitu psaných popularizačních příspěvků vč. popularizace ve sdělovacích prostředcích a různých přednášek pro veřejnost s tím, že bere v úvahu dopad na veřejnost, a to zejména z hlediska podpory dlouhodobých perspektiv výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Požadavky na kandidátku / kandidáta

Návrh na udělení ocenění Ceny předsedy Rady obsahuje (vyplňuje se podle návodu do formuláře, který je přílohou této výzvy):

  1. jméno a příjmení kandidátky / kandidáta,
  2. datum narození,
  3. životopis,
  4. jméno a příjmení, popř. název a adresu navrhovatele, vč. uvedení kontaktní osoby navrhovatele,
  5. popis (počet, rozsah) popularizačních veřejných vystoupení, popis (počet, rozsah) popularizačních příspěvků, včetně popularizace ve sdělovacích prostředcích, přednášek pro veřejnost apod. (v rozsahu do 5 stran);

Navržený kandidát / kandidátka musí splňovat všechny podmínky uvedené ve výzvě.

Nominace do soutěže mohou zasílat fyzické i právnické osoby. Nominující odpovídá za správnost všech údajů v nominaci uvedených.

Pro přijetí návrhu je rozhodné datum doručení návrhu v listinné podobě nebo elektronicky datovou schránkou.

Návrhy označené na obálce č. j. 19316/2024-UVCR musí být doručeny nejpozději do 2. září 2024 v listinné podobě nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky na následující adresu:

Sekce pro vědu, výzkum a inovace

Odbor podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Úřad vlády České republiky

nábřeží Edvarda Beneše 4

118 01 Praha 1

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Elektronické podání je možné doručit prostřednictvím ISDS (datová schránka) na ID datové schránky Úřadu vlády České republiky: trfaa33.

 

Zdroj: Úřad vlády ČR