facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva k podávání návrhů česko-německých, česko-francouzských a česko-rakouských výzkumných projektů

19. 4. 2017
Výzva k podávání návrhů česko-německých, česko-francouzských a česko-rakouských výzkumných projektů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k podávání návrhů společných česko-německých, česko-francouzských a česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2018-2019. Cílem je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Podpora projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající strana hradí náklady na dopravu řešitele projektu do místa jeho pobytu ve státě přijímající strany a zpět (včetně nákladů na cestovní pojištění dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce) a přijímající strana jeho pobytové náklady (ubytování, stravné, kapesné).

Termín pro předkládání návrhů projektů je 18. 4. – 31. 5. 2017 pro česko-německé a česko-rakouské projekty a 18. 4. - 30. 6. 2017 pro česko francouzské projekty. Přijímají se návrhy společných výzkumných projektů s dobou řešení 2018-2019 (od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2019) ze všech vědních oblastí. Návrh společného výzkumného projektu musí být klasifikovatelný jako návrh projektu základního výzkumu definovaného podle článku 1.3. písm. m) Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).

Podrobnosti naleznete na webu MŠMT:

 

Zdroj: MŠMT