facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva k předkládání návrhů na Cenu Františka Běhounka

25. 5. 2022
Výzva k předkládání návrhů na Cenu Františka Běhounka

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje 11. ročník soutěže o Cenu Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru (ERA).

Cenu lze udělit vědecké osobnosti, která splňuje tyto podmínky:

  • působí v základním či aplikovaném výzkumu, ve vývoji nebo v akademické sféře,
  • vystudovala na české vysoké škole nebo působí ve výzkumné či vzdělávací instituci v České republice,
  • může se vykázat v posledních pěti letech aktivní a úspěšnou účastí v projektu nebo projektech evropské nebo mezinárodní spolupráce probíhající v Evropském výzkumném prostoru v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Cenu uděluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy na základě návrhu odborné návrhové komise, která bude nominace hodnotit. Cena se neuděluje in memoriam.

Cena má podobu diplomu s podpisem ministra a je s ní spojena finanční odměna ve výši 250.000,- Kč.

Jak předložit návrh:

Kandidáta/kandidátku může navrhnout vysoká škola či výzkumná instituce, redakce odborného impaktovaného vědeckého časopisu nebo osoba, která je držitelem akademického titulu profesor nebo docent získaného nebo uznaného v České republice nebo v jiné zemi Evropské unie.

Návrhy na udělení Ceny je třeba vyplnit do přiloženého formuláře zde.

Návrhy na udělení Ceny jsou přijímány v digitální podobě datovou schránkou MŠMT nejpozději do 31. srpna 2022 do 16:00 hodin (vidaawt) s uvedením adresy:

Cena Františka Běhounka 2021 – nominace
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor výzkumu a vývoje - 31
Karmelitská 5
118 12 Praha 1

Přijaty mohou být pouze návrhy podané oprávněným navrhovatelem, podepsané s datem podpisu nebo opatřené platným elektronickým podpisem, s uvedením kontaktních údajů navrhovatele, obsahující uvedení jména navrhované osobnosti a jejích kontaktních údajů, řádně odůvodněné a opatřené odkazy na zahraniční vědecké prameny, v nichž je práce kandidáta nebo kandidátky zmiňována a hodnocena.

 

Zdroj: MŠMT